×

AD "Komunalac"

Preduzeće "Komunalac", osnovano je 1992. godine, odlukom Skupštine opštine Bijeljina, broj: 01-012-4/86 od 15. maja 1992. godine, kao Javno preduzeće "Komunalac" sa p.o. Bijeljina ulica Braće Lukić bb.

Upis u sudski registar, pod brojem registarskog uloška registarskog suda 1-121, izvršen je kod Osnovnog suda u Bijeljini, Rješenjem broj Fi-132/92 od 25.09.1992.godine.

Promjena oblika svojine, Javnog preduzeća "Komunalac" sa p.o. Bijeljina ulica Braće Lukić bb u Osnovno javno državno preduzeće "Komunalac" sa potpunom odgovornošću Bijeljina ul. Svetog Save, izvršena je u skladu sa Zakonom o državnim preduzećima i upisana u sudski registar kod Osnovnog suda u Bijeljini.

Nakon izvršene privatizacije državnog kapitala u smislu odredaba Zakona o privatizaciji državnog kapitala u preduzećima i Zakona o javnim preduzećima upisuje se promjena oblika preduzeća u akcionarsko društvo, pa preduzeće posluje pod nazivom: Akcionarsko društvo "Komunalac" Bijeljina, ul. Miloša Crnjanskog br. 7. Na osnovu Obavještenja Republičkog zavoda za statistiku broj 8193/2005 od 14.09.2005. godine.

U vlasništvu AD "Komunalca" su i brojni poslovni prostori u ul. Miloša Crnjanskog i u okolini zelene pijace.

Društvo je razvrstano po principu pretežne djelatnosti u podgrupu:

Naziv: Prikupljanje i obrada ostalog otpada Šifra: 38.11

 

Društvo u svom sastavu ima poslovne i druge jedinice, te su iste datim obavještenjem razvrstane u sledeće djelatnosti:

Društvo zapošljava između 135 i 150 radnika u navedenim službama i administraciji, a broj zaposlenih se mijenja u zavisnosti od obima poslova.

Kod Poreske uprave, Ministarstva finansija Republike Srpske, Društvo je upisano pod jedinstvenim identifikacionim brojem (JIB) 4400305650008.

Kod Uprave za indirektno oporezivanje BiH, Regionalni centar Tuzla, Društvo posluje u sistemu PDV obveznika pod identifikacionim brojem (PIB) 400305650008.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co