×

Najčešće postavljena pitanja

Zašto je došlo do povećanja cijene usluga odvoza otpada u toku 2011. godine?

Od 01.07.2007. godine gazdovanje nad deponijom preuzelo je JP "EKO-DEP", tako da su troškovi deponovanja direktno uticali na poslovni rezultat Društva. Početna cijena deponovanja iznosila je 6,84 KM bez PDV po jednoj toni [t] otpada, dok je od 01.01.2010.godine cijena znatno uvećana i iznosila je 20 KM bez PDV po 1t čvrstog otpada. Od 16.aprila 2011.godine cijena deponovanja je povećana za 25% i iznosi 25 KM bez PDV po 1t čvrstog otapada. Iz tog razloga, cijena naših usluga odvoza smeća nije bila ekonomski opravdana, te je od 01.01.2010. godine za domaćinstva povećana za 20%, a za pravna lica od 01.01.2011.godine povećana u prosjeku za 30%. Navedena povećanja cijene naših usluga su nedovoljna da pokriju visoke troškove deponovanja otpada.

Po kom se osnovu formiraju cijene za pravna lica?

Cijene za pravna lica se formiraju po važećem Cjenovniku komunalnih usluga odvoza smeća za kategoriju korisnika "paušal" broj: 3985 od 09.11.2010. godine, koji je stupio na snagu od 01.01.2011. godine, a na koji je načelnik opštine Bijeljina dao saglasnost Rješenjem o davanju saglasnosti AD "Komunalac" Bijeljina na cjenovnik komunalnih usluga broj: 02-380-5/10 od 18.01.2011. godine.

Po kom osnovu se formiraju cijene za fizička lica?

Cijene za fizička lica se formiraju po važećem Cjenovniku komunalnih usluga odvoza smeća za fizička lica koji je stupio na snagu od 01.01.2010. godine pošto je načelnik opštine Bijeljina dao saglasnost Rješenjem o davanju saglasnosti AD "Komunalac" Bijeljina na cjenovnik usluga odvoza smeća za fizička lica.

Procjena cijene usluga se vrši na osnovu kvadrature stambene površine korisnika usluga, a odnosi se na vremenski period od 1 mjesec. (npr. - cijena odvoza smeća za fizičko lice (odnosi se na cijelo domaćinstvo) koje živi u stambenom prostoru od 50m2 je 4,91KM mjesečno)

Da li je AD "Komunalac" Bijeljina budžetska organizacija i da li je u vlasništvu opštine Bijeljina?

„Komunalac“ je Akcionarsko društvo i nije budžetska organizacija. Opština Bijeljina je vlasnik 65% akcijskog kapitala Društva, a ostali akcionari posjeduju preostalih 35% kapitala.

Da li je AD "Komunalac" Bijeljina vlasnik deponije?

Ne. Vlasnik deponije je od 01.07.2007. godine JP "EKO-DEP", a kao razlog je navedeno stvaranje moderne sanitarne ekološke deponije za Regiju Bijeljina.

Imam problem sa lokacijom kontejnera za otpad, kome da se obratim?

Za razmještaj kontejnera na teritoriji Grada Bijeljina je nadležno Odjeljenje  za stambeno komunalne poslove i zaštitu životne sredine, u okviru kojeg možete dobiti informacije ili uputiti žalbu.

Imam veliki dug za usluge odvoza komunalnog otpada, da li mogu plaćati "na rate"?

Da. Ukoliko Vam je dug toliki da niste u mogućnosti da ga isplatite u cijelosti, obratite se našim zaposlenim na adresi: Miloša Crnjanskog 7, Bijeljina, kako biste sklopili "Sporazum o plaćanju duga" sa AD "Komunalac" Bijeljina, po dogovorenim uslovima. Sklapanjem sporazuma ćete izbjeći pokretanje sudskog izvršenja protiv Vas.

Imam firmu i imam stambeni objekat. Ukoliko plaćam za jedno, da li moram da plaćam i za drugo?

Da, potrebno je da se prijavite i za jedno i za drugo, jer bavljenje određenom djelatnosti Vas ne oslobađa obaveza plaćanja odvoza komunalnog otpada za domaćinstvo. Djelatnost  kojom se bavite je jedan proizvđač otpada, a domaćinstvo drugi, te se tako i razmatra. Ukoliko imate poslovni prostor u okviru Vašeg doma, moguće je umanjiti cijenu odvoza komunalnog otpada na način da se umanji ukupna kvadratura objekta umanji za kvadraturu poslovnog prostora.

Da li mogu platiti održavanje grobnog mjesta u AD "Komunalac" Bijeljina?

Ne. Od 05.08.2015. godine Javno komunalno preduzeće "Gradsko groblje" DOO Bijeljina preuzima upravljanje grobljima i počinje vršenje pogrebne djelatnosti na području Grada Bijeljina. Služba grobljanskih usluga AD "Komuanac" Bijeljina je sa istim danom prestala da postoji.

JKP "Gradsko groblje" DOO Bijeljina je zasebno preduzeće, osnovano odlukom Skupštine Grada Bijeljina i nije u vlasništvu AD "Komunalac" Bijeljina. 

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co