×

Uputstva za korisnike usluga

Ugovori o odvozu komunalnog otpada - za fizička lica

Za sklapanje ugovora o odvozu komunalnog otpada su potrebni sledeći dokumenti:

  • lična karta (na uvid, nije potrebna kopija);
  • dokaz o vlasništvu nad objektom (kopija kupoprodajnog ugovora, kopija izvoda iz katastra, sudsko rješenje ili sl. - ne moraju biti ovjerene, ukoliko dostavite original na uvid).

 

Ugovori o odvozu komunalnog otpada - za pravna lica i preduzetnike

Za sklapanje ugovora o odvozu komunalnog otpada su potrebni sledeći dokumenti:

  • kopija rješenja o registraciji;
  • kopija rješenja od suda o odgovornom licu;
  • kopija JIB;
  • kopija Uvjerenja o obvezniku PDV, ukoliko je PDV obveznik;
  • lična karta odgovornog (ovlaštenog) lica na uvid;
  • punomoć, ukoliko potpisnik nije odgovorno ili ovlašteno lice.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co