×

ОДВОЖЕЊЕ КАБАСТОГ ОТПАДА У АПРИЛУ 2024.

pozadina za racun 1 copy

АД „Комуналац“ Бијељина, ће у периоду од 15.04. до 30.04.2024. године у дане редовног одвоза комуналног отпада, по "Програму прикупљања и одвожења комуналног отпада из стамбених, пословних и других објеката на територији Града Бијељина за 2024. годину", који можете преузети на сајту https://komunalacbn.com/info-centar/raspored-odvoza-komunalnog-otpada, одвозити кабасти отпад. Непотребне кабасте ствари можете оставити поред контејнера или поред посуда за одлагање комуналног отпада, одакле ће их екипе АД „Комуналац“ Бијељина уклонити. Акција одвоза се традиционално спроводи  у сарадњи са Градском управом Града Бијељина. Корисници комуналних услуга одвоза отпада, који располажу већим количинама кабастог отпада, треба да позову АД „Комуналац“ Бијељина, на број телефона: 055/241-480, како би обавјестили екипе предузећа о количини отпада и локацији на којој ће га оставити.

На овај начин се суграђанима омогућава да се на одговоран начин ријеше непотребних кабастих ствари. Тиме се спрјечава одлагање на зелене и друге непредвиђене површине, а самим тим и формирање „дивљих депонија“.

Под кабастим отпадом подразумијевају се предмети који по својој величини, количини и саставу не улазе у категорију кућног комуналног отпада. То су најчешће дотрајали предмети из домаћинства, стари намјештај, дијелови санитарне опреме и слично. Крупним и кабастим отпадом се не сматра: ископани материјал, грађевински отпад, шут, шљака, пепео, остаци возила (каросерије) и слично.

октобар

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co