×

Javna licitacija sredstava 06.11.2023. godine

Contract Documents

Akcionarsko društvo "Komunalac" Bijeljina je pokrenulo postupak dvije javne licitacije, i to:

1. Javnu licitaciju stalnih sredstava namijenjenih prodaji, koja će se održati u prostorijama AD "Komunalac" Bijeljina, u ulici Miloša Crnjanskog broj 7, dana 06.11.2023. godine u 10 časova i

2. Javnu licitaciju otpisanih stalnih sredstava i sitnog inventara, koja će se održati u prostorijama "Službe komunalnih usluga" AD "Komunalac" Bijeljina, u ulici Mačvanska bb, dana 06.11.2023. godine u 11 časova.

Podatke o licitiranim sredstvima Društva i o postupku licitacije možete preuzeti na linkovima:

1. Oglas o prodaji stalnih sredstava namijenjenih prodaji

    Obrazac prijave za stalna sredstva

2. Oglas o prodaji otpisanih stalnih sredstava i sitnog inventara

    Obrazac prijave otpisana stalna sredstva i sitan inventar

 

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co