×

Obavještenje o radnom vremenu zelene pijace

Obavještavamo sugrađane, u skladu sa Naredbom o provođenju vanrednih mjera za sprječavanje i suzbijanje zaraznih bolesti, te zaštite i spasavanja stanovništva broj 02-014-1-635/20 od 20.03.2020. godine, donesenom od strane Gradonačelnika Grada Bijeljina, na prijedlog Gradskog štaba za vanredne situacije, da će zelena pijaca raditi skraćeno radno vrijeme, u terminima od 07 do 15 časova radnim danima i od 07 do 12 časova subotom i nedeljom, uz sprovedene sljedeće mjere za sprječavanje i suzbijanje širenja virusa COVID-19:

- ograničen je broj ljudi koji kupuju na pijaci na 20 (dvadeset) ljudi,

- redari AD "Komunalac" Bijeljina se nalaze na ulazima u pijacu i kontrolišu ulaz i izlaz kupaca,

- na ulazima pijace su žutim trakama označena rastojanja od 1m,

- redari će voditi računa da kupci koji čekaju poštuju minimalni međusobni razmak od 1m,

- zakupci u pijaci su dužni nositi zaštitne rukavice,

- na česmama koje se nalaze u prostoru pijace, obezbjeđen je asepsol i tečni sapun,

- nakon završetka radnog vremena prostor pijace se dezintifikuje  dezinfekcionim sredstvima.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co