×

Nastavak radova na gradskoj pijaci

U toku je izvođenje radova na ograđivanju Gradskog groblja "Pučile". U pitanju je zidana ograda visine 2m, čija je svrha da zaštiti groblje od prašine koja se diže sa makadamskog puta duž zapadne strane groblja.

Rukovodstvo AD "Komunalac" je uvažilo pritužbe porodica čiji su članovi obitelji pokopani na zapadnoj strani groblja, a koje su se odnosile na velike količine prašine koje su padale na spomenike i odlučilo se da investira u izgradnju visoke ograde.

Završetak radova na izgradnji ograde je planiran do kraja oktobra.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co