×

Povećane cijene odvoza komunalnog otpada

Od 01.01.2013. godine došlo je do povećanja cijena odvoza komunalnog otpada za sve kategorije korisnika.  Do povećanja cijena odvoza komunalnog otpada je došlo zbog povećanja cijena deponovanja otpada na regionalnoj deponiji JP Regionalna deponija "Eko-Dep"  za 20%.

Rukovodstvo AD "Komunalac" Bijeljina je bilo prinuđeno da, zbog većih cijena deponovanja, predloži Gradskoj upravi povećanje cijena odvoza komunalnog otpada za 10%, kako bi očuvalo likvidnost Društva, a da se građani ne opterete u prevelikoj mjeri.

LINKOVI: Cjenovnici i Rješenje

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co