×

Usvojen šestomjesečni izvještaj

29.07.2013.godine je na sjednici Nadzornog odbora usvojen Finansijski izvještaj za period od 01.01.2013.-30.06.2013. godine, u kojem su, između o stalog, prezentovane i investicije koje je Društvo usmjerilo u obnovu i unapređenje infrastrukture.

 

Za prvih 6 mjeseci 2013. godine je došlo do povećanja područja sa kog se odvozi komunalni otpad na veći dio teritorije Grada Bijeljina, zbog čega je došlo do potrebe za većim brojem specijalnih komunalnih vozila. U navedenom periodu su nabavljena 3 specijalna komunalna vozila za  odvoz čvrstog komunalnog otpada.

U Službi za održavanje gradskog zelenila investirano je u kultivisanje zemljišta rasadnika, koje je u potpunosti  privedeno kulturi i uređeno. Završena je izgradnja pomoćnog objekta sa radionicom u predviđenom roku, što je  obezbjedilo efikasnije uslove za rad i odgovarajuća parking mjesta za vozni park Službe za održavanje gradskog  zelenila.

Radovi na ograđivanju zapadne strane Gradskog groblja u Pučilama su nastavljeni, a prema planovima, zapadni  dio ograde će biti završen u potpunosti do kraja godine, što će zaštititi ovu ugroženu stranu groblja od prašine koja se  nanosi sa makadamskog puta sa zapadne strane.

Osim navedenih investicija, u toku prvih šest mjeseci ove godine, značajna sredstva su uložena i u nabavku ostale  opreme neophodne za rad Društva.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co