×

Prodaja otpisanih stalnih sredstava i sitnog inventara AD ,,Komunalac“ Bijeljina licitacijom

050418 Komunalno

Prodaja otpisanih stalnih sredstava i sitnog inventara će se izvršiti putem usmenog nadmetanja (licitacije) dana: 29.07.2021. godine.

Otpisana stalna sredstva i sitan inventar prodaju se u viđenom stanju.

Licitacija se može održati samo ako u njoj prisustvuju najmanje dva učesnika koji zadovoljavaju uslove licitacije.

Postupak prodaje otpisanih stalnih sredstava i sitnog inventara sprovešće se pred ,,Komisijom za provođenje javnog nadmetanja (licitacije)“.

Detalje o postupku licitacije možete saznati u Oglasu na linku: Oglas o prodaji otpisanih stalnih sredstava i sitnog inventara AD ,,Komunalac“ Bijeljina usmenim nadmetanjem (licitacijom)

 

 

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co