×

Javni poziv za prijavu za dodjelu posuda za primarnu selekciju ambalažnog otpada 2021.

IMAG0417

AD "Komunalac" Bijeljina poziva sve zainteresovane kandidate za primarno odvajanje ambalažnog i drugog reciklažnog otpada da dostave zahtjev za dodjelu na korištenje posuda za odvajanje ambalažnog otpada. 

Posude za ambalažni otpad koje će se dodjeljivati su:
1) posude (kante) za ambalažni otpad zapremine 120l (162 komada).

Za dojelu posuda su prihvatljivi svi kandidati – fizička lica, pravna lica i preduzetnici koji se nalaze na teritoriji Grada Bijeljina, a koji su voljni odvajati ambalažni otpad, čije će prikupljanje i odvoženje vršiti AD „Komunalac“ Bijeljina.

Dodjela se vrši u sklopu realizacije projekta "Primarno razdvajanje i sakupljanje ambalažnog otpada u Bijeljini" koji sufinansira Fond za zaštitu životne sredine i energetsku efikasnost Republike Srpske.

Poziv i obrasce možete preuzeti na sljedećem linku:pdficon Poziv i obrasci

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co