×

Obavještenje - knjižno odobrenje za mjesec april 2020.godine

Contract Documents

Pravo na knjižno odobrenje mogu ostvariti korisnici komunalnih usluga AD „Komunalac“ Bijeljina kojima je bio zabranjen rad primjenom Naredbi o regulisanju rada trgovinskih i drugih objekata na teritoriji Grada Bijeljina i to:

broj: 02-014-1-588/20 od 16.03.2020.godine, broj: 02-014-1- 613/20 od 17.03.2020.godine, broj: 02-014-1-623/20 od 18.03.2020.godine, broj: 02-014-1-651/20 od 23.03.2020.godine, broj: 02-014-1-704/20 od 27.03.2020.godine, broj: 02-014-1-708/20 od 29.03.2020.godine, broj: 02-014-1-721/20 od 31.03.2020.godine, broj: 02-014-1-732/20 od 02.04.2020.godine, broj: 02-014-1-750/20 od 06.04.2020.godine, broj: 02-014-1-777/20 od 09.04.2020.godine.


Pravo iz stava 1. ovog člana, korisnici mogu ostvariti na osnovu svog zahtjeva podnesenog najkasnije do 31.05.2020.godine.

 1. Odluka 

 

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co