×

LažI u svrhu sticanja političkih poena!

U izdanju dnevnog lista Blic za Republiku Srpsku, broj 6979 od 19.07.2016. godine, na strani broj 25 je objavljeno da su "odbornici nove skupštinske većine" podnijeli zahtjev gradonačelniku Bijeljine da zemljište koje se nalazi u svojini JP "Komunalac" izuzme od JP "Komunalac" Bijeljina i preda na korišćenje MZ "Veljko Lukić".


ISTINA:
Dogovori između čelnika FK „Koridor“ i Uprave AD „Komunalac“ Bijeljina su aktuelni duži vremenski period, a krunisani su Zaključkom Nadzornog odbora AD „Komunalac“ Bijeljina broj: 2647/2016 od 08.07.2016. godine, kojim se odobrava Fudbalskom klubu „Koridor“ korišćenje zemljišta koje je u vlasništvu AD „Komunalac“ Bijeljina, a koje se klubu ustupa privrermeno, na period koji će preciznije biti definisan ugovorom.

Zahtjev koji se pominje u tekstu još uvijek niko nije vidio, niti u AD "Komunalac" Bijeljina niti u Upravi Grada Bijeljina. Sa predstavnicima MZ "Veljko Lukić" nisu vođeni nikakvi pregovori u vezi sa pomenutim zemljištem.

Dokaz neznanja autora teksta (ili „nove skupštinske većine“) koji je, vjerovatno, podmetnut novinarima, je nepoznavanje zakona pokazano kroz navođenje da postoji zahtjev da se od AD „Komunalac“ Bijeljina izuzme zemlja koja je svojina AD „Komunalac“ Bijeljina. Ne postoje zakonski okviri kojima se samo na osnovu nečijeg zahtjeva može izuzeti svojina.

Sramota je da se na ovakav način skupljaju politički poeni za tzv. "novu skupštinsku većinu", jer "kiteći se tuđim perjem" ne može se dobiti pozitivan efekat ni kod radnika AD "Komunalac" Bijeljina koji su srećni što i na ovaj način mogu pomoći svojim komšijama, niti kod članova FK "Koridor" i ostalih stanovnika Mjesne zajednice "Veljko Lukić" koji su upoznati sa dogovorom između kluba i AD "Komunalac" (a ovaj dogovor nije planiran da se koristi u svrhu medijske kampanje, a još manje da se zloupotrebljava).

Ponavljamo, sramota je raditi ovakve stvari, kao što je i sramota objavljivati tekstove u ozbiljnim novinama, a da se pri tome AD "Komunalac" Bijeljina naziva JP "Komunalac" Bijeljina, a da se Fudbalskom klubu "Koridor" kradu navodnici.

TELEFON
+387 55 210 147
E-MAIL
info@komunalacbn.com
ADRESA
Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina
KONTAKT (Uprava)

Miloša Crnjanskog 7, 76 300 Bijeljina

+387 (55)/210 147

+387 (55)/206 601

info@komunalacbn.com

JIB: 4400305650008

TELEFONI
Centrala: +387 55 210 147
Faks: +387 55 206 601
Gradsko zelenilo: +387 55 206 034
Zelena pijaca: +387 55 204 821
Komunalne usluge: +387 55 241 480
  +387 55 241 481
BROJEVI ŽIRO RAČUNA

NLB Razvojna banka: 562-003-81253484-23

Pavlović banka: 554-001-00000055-13

NOVA banka: 555-001-00000700-03

SBERBANK: 567-343-10000007-48

Komercijalna banka: 571-030-00000425-40

AD "Komunalac" Bijeljina © 2018 | Sva prava zadrzana
Powered by limun.co